Gazomierz licznikowy firmy LAMPAGYAR z 1958r

Dane techniczne

Produkcja: Węgry
Wytwórca: Firma LAMPAGYAR z Budapesztu
Czas powstania: 1958 rok
O przepustowości: 2 m3/h.
Materiał, technika:
Wymiary: