Odsmalacz odśrodkowy typu Pelouzẻa - Audouina

ODSMALACZ - urządzenie technologiczne do oczyszczenia gazu z par smołowych (odsmalacz odśrodkowy). Delikatną mgłę smoły usuwano przez bezpośrednie zetknięcie z ciałem stałym odsmalacza. Gaz wchodził do dolnej części odsmalacza i rurą pionową dostaje się pod dzwon, którego dolny brzeg jest zanurzony w zamknięciu hydraulicznym, utworzonym przez wydzielaną smołę i wodę amoniakalną.

Dzwon ma na obwodzie podwójne ściany, z których każda jest złożona z dwóch dziurkowanych blach tak zestawionych, aby naprzeciw otworów blachy wewnętrznej znajdowała się pełna powierzchnia blachy zewnętrznej. Gaz, który przechodzi dzwonem, przeciska się otworami wewnętrznej blachy i napotyka na pełną powierzchnię blachy zewnętrznej. Delikatne krople smoły, które gaz unosi, uderzają o tę powierzchnię, przylegają do niej i ściekają w dół.

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Towarzystwo Akcyjne Zakład "BORMANN. SZWEDE i S-ka" Warszawa
Czas powstania: początek XX wieku
Materiał, technika: Maszyna stalowa na płycie betonowej
Wymiary: 1,70 x 4,20 x 1,30 cm