Aparat tlenowy W63P Nr. fab. 2715 z 1971 roku

Przeznaczony jest do ochrony dróg oddechowych człowieka, tam gdzie istnieje zagrożenie gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz tam, gdzie stężenie tlenu w powietrzu jest niskie, niewystarczające do oddychania.  Aparat tlenowy składał się z: pochłaniacza wilgoci i dwutlenek węgla z wydychanego powietrza, butli z tlenem i dźwignią zaworu butli oraz maską izolującą do której dostarczane jest powietrze z butli. Maska, szczelnie przylegała do twarzy i wykonana była z gumy i innych materiałów, służących do ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy.

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Fabryka Sprzętu Ratownictwa i Lamp Górniczych Tarnowskie Góry
Czas powstania: 1971 rok.
Model: W63P Nr. fab. 2715
Materiał, technika: Obudowa stalowa.
Budowa: z maską i pochłaniaczem CO2
Wymiary: 20 x 43 x 55cm.